Storgärde i Virsbo

 
2018
 
Mycket av arbetet vid Storgärde i år har handlat om att bygga klart Gubbhyllan.
 
En inventering av kärlväxterna på gräsmarken har också utförts