Förstasidesbilden

Grodmyggor.

En mycket intressant bild kan vi visa. Det är Solveig Hagfors som tagit bilden myggor som suger blod från grodor. Det finns ännu lite känt om dessa myggor.