Ett hussvaleprojekt i 
                                      Naturklubben  
                                        Läs mer i den bifogade filen nedan.
                                                         Hussvala.docx (12283)       

Gnienområdet är det mest intressanta och värdefulla fågelområdet iinom Surahammars kommun.Vi har en dagbok från området där Du kan läsa vad som ses och vad som händer i området.

Läs mer under "Fåglar, Medlemssida, Gnien-dagbok"

Kontakta oss

 

På gång

 
 
P.g.a. Coronapandemin kommer vi att endast arrangera utomhusaktiviteter under vintern och våren.
 
Helgen 30-31 januari: "Vinterfåglar inpå knuten" Vi räknar vinterfåglar vid alla våra fågelbord.
 
 

De senaste fynden i Artportalen från Surahammars kommun:

Fåglar

Däggdjur

Småkryp

Kräldjur

Kärlväxter

Svampar

klart.se