Ett hussvaleprojekt i 
                                      Naturklubben  
                                        Läs mer i den bifogade filen nedan.
                                                         Hussvala.docx (12283)       

Gnienområdet är det mest intressanta och värdefulla fågelområdet iinom Surahammars kommun.Vi har en dagbok från området där Du kan läsa vad som ses och vad som händer i området.

Läs mer under "Fåglar, Medlemssida, Gnien-dagbok"

Kontakta oss

 

På gång

 
P.g.a. Coronapandemin kommer vi att endast arrangera utomhusaktiviteter under våren och sommaren. 
Vi hoppas att kunna starta upp verksamheten efter sommaren och börjar då med en utomhusaktivitet. 
Söndagen 29/8 arrangerar vi slåttergillet vid Lönnbromossen. Med start kl 09:00. Mer info kommer under sommaren när vi vet mer hur pandemin ter sig.
 
 
 

De senaste fynden i Artportalen från Surahammars kommun:

Fåglar

Däggdjur

Småkryp

Kräldjur

Kärlväxter

Svampar

klart.se